Tiêm trị ve rận ở chó , mèo hiệu quả nhất hiện nay.